Ceník překladů

Základní sazby (orientační ceny) 

  • Překlad angličtina -> čeština: 0,95 Kč za slovo 
  • Korektury přeloženého textu: 0,35 Kč za slovo 
  • Korektury původního (jednojazyčného textu): 0,25 Kč za slovo
  • Základní hodinová sazba: 275,- Kč
  • Příplatek za expresní dodání (do 24 hodin): 50 %
  • Minimální cena zakázky: 350,- Kč

Další faktory ovlivňující cenu

Při překladu je účtována cena za slovo zdrojového textu.

Uvedené ceny jsou orientační a výsledná cena se může lišit v závislosti na specifikách daného projektu nebo požadovaném termínu. V případě požadavku na nižší kvalitu (větší tolerance chyb) je možné cenu úměrně snížit. Pokud dodáte vlastní překladovou paměť (TM), vychází cena z váženého počtu slov.

Cena korektur může být vyšší v případě nízké kvality dodaného textu. V takovém případě je možné se dohodnout na účtování na základě hodinové sazby.

V případě dlouhodobé a pravidelné spolupráce je možné se dohodnout na nižší ceně.

denní kapacita překladu je 1 500 až 2 500 slov v závislosti na náročnosti překladu a případných dalších požadavcích. V případě větší zakázky mohu kapacitu navýšit zapojením dalších kolegů, stále však budu osobně ručit za kvalitu a splnění termínů dodání. Reálnou kapacitu je tedy možné navýšit.

Konečná cena je vždy stanovena a odsouhlasena oběma stranami po přijetí zakázky.

Poptávku překladu je možné zadat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Poznámka: Neposkytuji ověřené překlady (s kulatým razítkem)